Monday, January 3, 2011

twenty ten to twenty eleven

Don't bluff we were never been tested by HIM back in twenty ten...
And don't think that we will not in this twenty eleven...

"Azab Allah Ta'ala itu jauh lebih besar apabila kau mengetahui."

Manusia diuji dengan:
1) dirinya
2) kesihatannya
3) anaknya
4) harta bendanya

sehingga dia bertemu dengan Allah, tidak ada dosa pada dirinya kerana dia diuji...

"Allah mengangkat kedudukan (status) hambanya dengan diberikan ujian kerana menguji kesabaran."

-sumber: usrah DBKL-

Semoga kita semua semakin tabah menghadapi ujian 2011.

No comments: